Događaji

subota, 13. januar, 21 h

TREĆA SMENA

subota, 27. januar, 21 h

KRISTIJAN MAKSIMOVIĆ

subota, 10. februar, 21 h

TREĆA SMENA

subota, 24. februar, 21 h

KRISTIJAN MAKSIMOVIĆ

petak, 08. mart, 21 h

DUO D & NINA BOBIĆ

subota, 09. mart, 21 h

TREĆA SMENA

subota, 23. mart, 21 h

APSOLUTNO ROMANTIČNO

GASTRO KATEDRA

Adresa

Polgar Andraša 2a

Novi Sad


Kontakt

069 5283 372

info@gastrokatedra.rs


Made With Brizy